Tilskud til foreninger

Kommunalbestyrelsen yder tilskud til foreninger, der har folkeoplysende aktiviteter som formål, fx: idræt, spejder, politik eller lignende – desuden ydes der tilskud til aftenskoler og kulturaktører.

Kommunalbestyrelsen har besluttet en tilskudsmodel for foreningerne, som indeholder tre forskellige former for tilskud:

  1. Der ydes et aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år.
  2. Lokaletilskud til udgifter v. leje af lokaler (fx idrætshaller eller klublokaler).
  3. Lokaletilskud til udgifter v. egne lokaler (fx egne klubhuse eller klublokaler).

Der ydes tilskud til aftenskolernes udgifter, bl.a. lokaler og lærer- og lederløn.

Desuden kan foreninger og aftenskoler søge om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets pulje til udviklingsprojekter på fritidsområdet.

Læs mere om tilskudsmuligheder i Håndbogen for Foreninger og Håndbog for Aftenskoler, og find relevante skemaer og blanketter i værktøjskassen på Thistedfritid.dk

Her kan du se en oversigt over lokaletilskud og gebyrer i 2023

Se satser her

 

2022 Skema og blanketter 

Skema 8A - Omklædning 2021

Skema 8B - Lokale tilskud 2021 - lokaler på efterskoler i andre kommuner og lign. 

 

Dato

Hvad?

3.januar

”Aktivitetsopgørelse” i Conventus for 4.rate 1/10-31/12 udfyldes

5.januar

Skema 8B Lokaletilskud for brug af lokaler på efterskoler, lokaler i andre kommuner samt brug af omklædningsrum i selvejende haller i forbindelse med udendørsaktiviteter.

Skema 8A Vedr. lokaletilskud til ”omklædningsrum i forbindelse med udendørsaktiviteter” i selvejende haller

1.marts

Skema 3. Tro og loveerklæring og erklæring om indhentelse af børneattester. SKAL INDSENDES HVERT ÅR.

 

Medlemstilskud Foreningerne besvarer mail vedr. årets medlemstilskud inden 1.marts. Årets medlemstilskud dannes på baggrund af antal medlemmer og kontingentindtægt for det foregående år. Fritidssektionen sender ansøgningsskema til foreningernes mailadresse i februar-måned.

 

For at få afregnet lokaletilskud for foregående år indsender foreningerne opgørelse vedr. lokaletilskud til:

Skema 5 Egne og lejede klublokaler, overnatningsfaciliteter samt skydebaner –

Skema 6 motionscentre

Skema 7 squashbaner

Skema 8 Egne og lejede ridehaller samt egne og lejede rytterstuer

5.marts

”Aktivitetsopgørelse” i Conventus for 1. rate 1/1-28/2 udfyldes

1.april

Foreningerne indsender underskrevet regnskab for foregående år, som lever op til krav formuleret i ”Foreningshåndbogen” side 29

1.april

Foreningerne opdaterer stamoplysninger og oplysninger om bestyrelsens sammensætning i Conventus

1.juni

Via Conventus booker foreningen kommunale lokaler. Perioden 01.07.-31.12 bookes senest 1.maj. Dette gælder for lokaler i følgende faciliteter

 

  • Kommunale haller (Thy Hallen og Munkehallen), kommunale svømmehaller (Thy Hallens svømmecenter og Sydthy Kur- og svømmebad) og selvejende svømmehaller (Snedsted Hallen og Sjørring Hallen) og Thisted Gymnasiums træningshal og gymnastiksal i Thy Hallen.

  • Gymnastiksale på kommunale skoler og minihaller over 200 m2 i kommunale lokaler samt udendørsanlæg (Hvilke udendørsanlæg har vi der kan/skal bookes?).

  • Øvrige lokaler i forbindelse med Thisted Kommunes folkeskoler.

 

Booking af lokaler i selvejende haller sker også via Conventus – og der kan være særlige tidsfrister ved den enkelte hal og dette skal ske under hensyntagen til skolernes brug.

5.juni

”Aktivitetsopgørelse” i Conventus for 2. rate 1/3-31/5 udfyldes

1.oktober

”Aktivitetsopgørelse” i Conventus for 3.rate 1/6-30/9 udfyldes

15.oktober

Via Conventus booker foreningen kommunale lokaler. Perioden 01.01.-31.06 det kommende år bookes senest 1.september

 

Dette gælder for lokaler i følgende faciliteter

 

  • Kommunale haller (Thy Hallen og Munkehallen), kommunale svømmehaller (Thy Hallens svømmecenter og Sydthy Kur- og svømmebad) og selvejende svømmehaller (Snedsted Hallen og Sjørring Hallen) og Thisted Gymnasiums træningshal og gymnastiksal i Thy Hallen.

  • Gymnastiksale på kommunale skoler og minihaller over 200 m2 i kommunale lokaler samt udendørsanlæg (Hvilke udendørsanlæg har vi der kan/skal bookes?).

  • Øvrige lokaler i forbindelse med Thisted Kommunes folkeskoler.

 

Booking af lokaler i selvejende haller sker også via Conventus – og der kan være særlige tidsfrister ved den enkelte hal

November-december

Foreningen kan booke fribilletter til Thy Awards – se den aktuelle indbydelse for året. HUSK evt. også indstillinger til priser og påskønnelser.

Løbende

Ansøgninger til Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje, i daglig tale ”FOU’s pulje”

Kontaktinfo

Fritid

Asylgade 30

7700 Thisted

Telefon: 99 17 24 58

fritid@thisted.dk